Koučink

Koučování je jedním z výborných nástrojů investice do budoucnosti, jelikož rozvíjí proces změny, vyššího využití potenciálu a vlastních zdrojů, urychluje dosahování cílů a přání. Je to nedirektivní metoda založená na formě otevřených otázek, které předávají zodpovědnost za proces, vlastní seberozvoj …aj. na stranu koučovaného. Koučování je proces, kde si jedinec uvědomuje svoje vlastní dovednosti a potenciál k řešení daného problému při vytváření alternativ řešení. Kouč není odborníkem na dané téma, ale průvodcem koučovaného, kterému pomocí otázek pomáhá při realizaci jeho cílů.

Díky koučování lze dosáhnout:

• Vyšší životní spokojenosti.
• Vysněné práce.
• Změny životního stylui
• Jiného postoje k tomu, co chci.
• Naplnění svých cílů a přání aj.

Co Vás koučování může naučit:
• Realizování konkrétních kroků, jak naplňovat cíl.
• Zmapování vlastních možností a kroků k jejich realizaci.
• Uvědomění si, že každá věc má více možných řešení.
• Lepší zvládání pracovních povinností.
• Efektivní organizaci svého času.
• Zvládnutí všedního pracovního dne bez stresu.
• Porozumění vlastní situaci a situaci ostatních.
• Větší spokojenosti v osobním životě.
Cena: 1000 Kč/hod.
Průběh konzultací:
Konzultace mohou probíhat ve Zlíně, Brně (osobní setkání) nebo online. Počet setkání je závislý na potřebách klienta. Obvykle se jedná o 5-12 konzultací v průběhu několika měsíců.

Mám zájem o koučink.