Kariérové poradenství

 Kariérové poradenství je podpora klienta při hledání odpovědi na tyto možné otázky:

  •  Co vlastně chci? Jak udělat změnu?
  •  Jak najít profesi, kde mohu být šťastnější?
  •  Jak by vůbec vypadala práce, kde bych mohl/a být spokojenější?
  •  Co potřebuji mít v práci, abych se realizoval?

Co Vám kariérové poradenství může přinést:
•  Nalezení odpovědi na to, jaké povolání bych chtěl/a vykonávat.
• Sbírání podkladů pro pracovní uplatnění (jaké jsou moje záliby, schopnosti, hodnoty,  zkušenosti apod.).
•  Objevení kvalit a zdrojů, které mám k dispozici.
•  Oživení dětských snů, jejich využití a vědomá realizace v životě.
•  Tvořivá práce s vlastním potenciálem a představami.
•  Práce se změnou (přijetí změny jako přirozené součásti života) aj.

Řada lidí má kariérové poradenství spojené jen s profesní rovinou. Využití a uplatnění kariérového poradenství je však mnohem širší a jeho kontext hlubší. Kariéra se velice často úzce pojí s osobním životem. Poté, co klienti projdou kariérovým procesem, oceňují zejména ukotvení ve vlastních kvalitách a z toho pramení větší sebevědomí, překonání toho, co jim bránilo v dosahování vlastních cílů, pojmenování důležitých životních zkušeností, vědomí toho, že zkušenosti a kvality mohou čerpat nejen z pracovní oblasti, ale i z osobního života apod.

Cena: 600 Kč/hod.

Průběh konzultací:
Konzultace mohou probíhat ve Zlíně, Brně (osobní setkání) nebo online. Počet setkání je závislý na potřebách klienta. Obvykle se jedná o 4-7 konzultací v průběhu několika měsíců.

Mám zájem o kariérové poradenství