Koučink pro firmy

Koučink je celosvětově vnímán jako jedna z nejúčinnějších technik v rozvoji potenciálu lidí. Kouč podporuje jednotlivce v dosahování jeho cílů. Dohoda o realizaci koučinku je trojstranná – mezi zadavatelem, koučem a koučovaným. Kouč pomáhá koučovanému uvědomit si jeho zdroje při realizaci vize, které chce koučovaný dosáhnout. Tímto uvědomováním si vlastních zdrojů dochází k posilňování potenciálu jedince.

Přínos:

• Rozvoj potenciálu klíčových zaměstnanců firmy.
• Prvky koučinku mohou zaměstnanci uplatnit i v dalších oblastech.
• Rychlejší realizace změn.
• Uvědomění si vnitřních zdrojů zaměstnance.
• Koučovací přístup mohou vedoucí pracovníci uplatnit v komunikaci se svými podřízenými.

Průběh:
Koučink probíhá formou 4-10 osobních setkání v průběhu několika měsíců.

Kariérní plánování

Kariérní plánování zahrnuje identifikování potenciálu jedince a plán rozvoje jeho potenciálu. Součástí plánu je jasné definování krátkodobých a dlouhodobých cílů v rámci vlastní profesní kariéry. Definováním potenciálu/kvalit je možné účinněji využívat lidské zdroje firmy.

Mám zájem o koučink.

Školení pro firmy

Školení na témata z měkkých dovedností a rozvoje lidských zdrojů. Realizuje se na zakázku klienta.

Mám zájem o školení pro firmu.

Outplacement

Outplacement je služba, kterou firmy mohou využít, pokud plánují hromadné propouštění zaměstnanců a chtějí snížit negativní důsledky tohoto jevu. Hromadné propouštění se dotýká firmy v různých rovinách:

1) propouštění zaměstnanci
2) image firmy navenek
3) zaměstnanci, kteří zůstávají

Všechny tyto úrovně je nutné vzít v úvahu při propouštění. Zaměstnancům, kteří z firmy odchází, je možné pomoci lépe se zorientovat na trhu práce. Firmy by měly dbát na jasnou komunikaci směrem k svým pracovníkům. Každá změna uvnitř firmy má vliv na její další fungování.

Možné okruhy služeb:
a, poradenství ohledně struktury a psaní motivačního dopisu a životopisu
b, nácvik pohovoru
c, pomoc s ujasněním si silných stránek propouštěných zaměstnanců a plánu budoucího hledání zaměstnání

Průběh:
Délka setkání závisí na požadavcích firmy.

Mám zájem o službu outplacement.

Nabídka služeb do firem-Pavlína Vašátová