DSC_3352

Motto: ,,Každý z nás je povolán k nějaké konkrétní práci a přání tuto práci najít je vloženo do jeho srdce.“ Jalaluddin, perský mystik a básník, 12. stol. n. l

Mám ráda jedinečnost a originalitu. Vnímám, že je potřebné tyto kvality hledat u sebe a ukazovat druhým jejich jedinečnost. Moje práce mě baví.

Svou odbornou kvalifikaci si rozšiřuji a doplňuji o aktuální kurzy z oblasti kariérového poradenství. Mám druhý stupeň certifikátu CH-Q (švýcarská metoda) v oblasti mapování kvalit a kompetencí. V posledním roce jsem se zaměřila na techniky koučování a jejich uplatnění v kariérovém poradenství. Absolvovala jsem kurz pro kariérové poradce zaštítěný univerzitou v Oslu, který v České republice pořádalo Občanské sdružení Aspekt. V práci uplatňuji zážitkové metody švýcarského kariérového poradce a kouče Thomase Dienera.

Výcviky

Výcvik Thomase Dienera

Institut procesně orientované psychologie, s.r.o.

Certifikát výcvik Thomase Dienera

Distanční kurz ,,In service Travelling in conselling and Career Development“ Centrum Euroguidance

Výcvik v koučování Integrativní kouč

Škola manažerského rozvoje s.r.o.

Certifikát výcvik v koučování

Další kurzy a dovednosti

Centrum Euroguidance

Patchwork (kariérová metoda)

Centrum kompetencí

Kurz CH – Q self –managment of competences cerifikováno Association CH-Q II. – lektorský stupeň

Certifikát CH-Q

Evropská kontaktní skupina

Kurz lektorských dovedností

Centrum Euroguidance

Účast na semináři Cross Border Seminar 2013

Občanské sdružení Aspekt

Vzdělávání kariérových poradců

Evropská kontaktní skupina

Kariérní poradenství v praxi

Remedium Praha

Osvědčení o absolvování Základní krizové intervence (51 hodin) – akreditovaný kurz

Sdružení linky bezpečí

Všeobecný výcvik v telefonické krizové intervenci (150 hodin) – akreditovaný kurz

 

Další krátkodobé kurzy v oblasti komunikačních dovedností a osobnostního rozvoje