Barbora, N. – psycholog

posted in: reference | 0

S velkou chutí a zájmem jsem využila služby nabízené Pavlínou Vašátovou – poradenství při sestavování profesního životopisu. Podkladem pro jeho sestavení bylo mapování dosažených znalostí, dovedností a zkušeností, což Pavlína realizovala skrze nejrůznější úkoly a dotazníky.

(Je zajímavé, jak jsem si jako „účastník“ kladla otázku „co to o mně bude vypovídat“). Nutným předpokladem pro dosažení kýženého výsledku byla neustálá vzájemná komunikace a aktivní zapojení.

Během procesu (a díky němu) jsem nejen získala vzorově vypracovaný životopis včetně všech jeho náležitostí, ale také (a to zejména) nadšeného a ochotného průvodce – Pavlínu. V průběhu spolupráce si neustále ověřovala, zda rozumím jednotlivým krokům a zda jsem spokojená s navrhovanými výstupy.

Kromě toho mi pomohla vyřešit mé věčné dilema: jak to udělat, abych v CV sdělila to, co chci, co jsem již dokázala, ale aby to zároveň mělo uspořádanou formu a nešlo o nekonečný dokument.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *